St. Joseph Medal / Medal Św. Józefa 2024

Each year the Archdiocese of Hartford awards the St.
Joseph Medal to a parishioner or couple from each parish in recognition of their faithful service to the parish.

Each year the Archdiocese of Hartford awards the St. Joseph Medal to a parishioner or couple from each parish in recognition of their faithful service to the parish.
The 2023 recipient from SS. Cyril and Methodius Parish is Mr. Michael Byndas in recognition of his dedicated work to SS. Cyril and Methodius Parish. We are sure that everyone has noticed the time and talent that Mr. Byndas gave to serve as a member of the Parish Council, the Parish Financial Council, volunteer during the annual Dozynki, etc. Mr. Byndas volunteered his time and talent during many construction works, repairs, and projects carried out in our church, and buildings belonging to our parish. He supervised many construction works and also was the contractor and initiator of many individual projects.
Archbishop Blair will present the St. Joseph Medal at St. Joseph Cathedral, Hartford, on Sunday, March 10, 2024 at 3 pm.
God bless you.

Szcześć Boże.

Każdego roku Archidiecezja Hartford przyznaje Medal Św. Józefa parafianowi lub parze z każdej parafii w dowód uznania ich służby na rzecz parafii. Obdiorcą tego medalu za rok 2023 z naszej parafii jest Pan Michael Byndas w uznaniu za jego prace, talent an rzecz naszej parafii. Jesteśmy pewni, że każdy mógł zauważyć czas i talent, jaki poświęcił Pan Byndas, jako członek Rady Parafialnej, Rady Finansowej, wolontariusz podczas dorocznych Dożynek etc.

Pan Byndas ofiarował swój czas i talent podczas wielu prac budowlanych, napraw, i projektów, które były wykonywane w naszym kościele i innych budynkach należących do naszej parafii. Pan Byndas nadzorował wiele prac budowlanych, był samodzielnym wykonawcą oraz inicjatorem wielu projektów.
Jesteśmy mu bardzo wdzięczni.
Medal Św. Józefa zostanie wręczony Panu Byndasowi w Katedrze Św. Józefa w Hartford w niedzielę 10 Marca
2024 roku o godz. 3 po południu.
Niech Bóg błogosławi. Szczęść Boże.

Leave a Reply