Ladies Guild (Towarzystwo “Ladies Guild”)

The Guild was established for women of this parish to render service to the church, to strengthen our faith, to engage in social activities, and to promote the affirmation of friendships.

Towarzystwo “Ladies Guild” zostało zorganizowane dla kobiet przy parafii aby mogły służyć parafianom przez wzmacnianie wiary, branie udziału w imprezach parafialnych i w szerzeniu wzajemnej współpracy jak również przyjaźni.