Rosary Society – Towarzystwo Różańca Świętego

Mission:
Under the guidance of Our Lady of the Rosary, it is the honest attempt of each member to purify oneself spiritually through frequent participation in the Eucharist, daily prayer, recitation of the Rosary, and a moral lifestyle.

The society further strives, through prayer, to enhance the spiritual and material well-being of our SS. Cyril & Methodius Parish.

Ministries:
Participation in prayers for deceased members
Participation in mass for deceased members
Visitation of the sick, homebound, the elderly.
Active Prayers Line

Membership:
Membership in the Society of the Holy Rosary is open to men and women of the parish, age 19 and older.

Towarzystwa Różańca Świętego

Misja:
Pierwszym i najważniejszym celem przynależności do Towarzystwa Różańca Świętego jest osobiste uświęcenie I postęp duchowy przez szczególne uczczenie Matki Bożej Różańcowej, w częstym przystępowaniu do Sakramentów Świętych, w odmawianiu Różańca Świętego, jak również przez dobre i cnotliwe życie.

Drugim celem Towarzystwa Różańca Świętego jest dobro duchowe I materialne Parafii.

Służby:
Uczeszczanie na modlitwy i Mszy Swiete dla zmarlychczlonkow
Odmawianie Różańca
Odwiedzanie chorych w domach i szpitalach
Pomoc przy uroczystościach parafialnych I szkolnych

Członkostwo:
Do Towarzystwa Rozanca Swietego moga i powinne nalezec niewiasty i mężczyźni w Parafii, od 19-go roku życia.