Święto Niepodległości

Our Parish was visited by the Attaché to the Polish Embassy in the United States to celebrate Polish Independence Day.
Naszą parafię odwiedził attaché Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych, aby świętować Narodowe Święto Niepodległości Polski.

Leave a Reply